[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

När man får i sig något giftigt

När man får i sig något giftigt

Ibland händer det att man råkar ta en huvudvärkstablett för mycket, att ett barn får i sig något olämpligt eller att man själv misstänker att man råkat äta en giftig svamp. Då är Giftinformationscentralen rätt att vända sig till. Man kan komma dit genom att ringa 112 och be att kopplas till giftinformationen. Där kan man få svar på om man bör avvakta med att åka till sjukhus, om man kan åka in till akuten på egen hand, om man kan kontakta sin vårdcentral eller om man bör ringa en ambulans. Hur man ska gå till väga beror på vad man har fått i sig, samt på hur stor mängden är.

Få i sig för mycket medicin

Om man får i sig för mycket medicin kan läget vara mer eller mindre allvarligt. Om man har tagit en vanlig receptfri huvudvärkstablett och råkar ta en till innan det riktigt var dags är det antagligen ingen fara. Tar man däremot starkare, receptbelagda mediciner och råkar ta en allt för hög dos oavsiktligt eller avsiktligt kan läget vara desto allvarligare. Det beror dock ofta på vilken typ av medicin det är.

Barn som fått i sig mediciner

Om det är ett litet barn som får i sig en större mängd mediciner, receptfria eller receptbelagda, blir läget ofta allvarligt. Ett barns kropp kan reagera mycket kraftigt på medicinerna och man bör kontakta sjukvården så fort som möjligt.

Giftig mat

Ibland kan det hända att man blir matförgiftad av mat som varit dålig. Då blir man ofta ordentligt magsjuk. Liknande symtom kan man också få om det är så att man äter en giftig svamp eller något giftigt bär. I de allra flesta fall är det ingen livsfara om man råkar få i sig just giftiga svampar eller bär, men om man äter mycket eller om det är ett barn som får i sig livsmedlet kan det vara lite värre. Det kan dock vara klokt att kontakta Giftinformationscentralen för att fråga om råd och för att om inte annat lugna sig själv en aning.

Att få i sig farliga vätskor

Det finns en hel del farliga vätskor i hemmen i dag. Det kan vara vätskor till bilen, rengöringsmedel, propplösare och mycket annat. De här är ofta frätande och man bör absolut inte framkalla kräkning om man fått i sig dem. Då behöver man istället hjälp av sjukvården.

dante