[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Om kriget eller krisen kommer

Om kriget eller krisen kommer

Det är inte speciellt länge sedan MSB gav ut en broschyr vid namn “Om kriget eller krisen kommer”. Den handlar om hur man kan förbereda sig på en kris eller på ett eventuellt krig. Om en kris eller ett krig inträffar lönar det sig att vara bra förberedd. Om man inte är det finns det alltid en risk för att man inte klarar krisen. När ett krig eller en kris väl står för dörren är det inte alltid så enkelt att ladda batterier, laga matlådor eller att åka till affären för att handla det man inte har hemma.

Om det blir krig

Om det blir ett krig finns det ett försvar i Sverige som har till uppgift att skydda medborgarna. Det finns också skyddsrum på vissa platser i landet där man kan ta skydd från bomber, kemiska utsläpp med mera. Under flera tidigare krig har Sverige inte drabbats så hårt. Det har främst rört sig om att andra länder har passerat genom landet. Förvisso har det funnits en del restriktioner vad gäller mat och dryckesvaror men i övrigt har landet klarat sig relativt bra.

Kriser

När det gäller kriser finns det väldigt många olika sådana. Det finns inte bara en typ av kris. För en person kan en händelse vara en kris, medan samma sak för andra personer bara är vardag. Så kan vara fallet med till exempel snöstormar. I norra Sverige är det vanligt med stora snömängder, men så är inte fallet i de södra delarna av landet.

dante