[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

“Just-in-time”

“Just-in-time”

På den här bloggen har vi tidigare skrivit om hamstring med anledning av den nu pågående pandemin. Men varför skulle man egentligen behöva hamstra? Industrin och livsmedelsproduktionen fungerar väl någorlunda väl trots att några människor är sjuka? Svaret ligger delvis i att den moderna världen är känslig också för små avbrott i transporter och annat.

Huruvida Buildor använder sig av ett just-in-time-system för sina leveranser vet jag inte. Vad jag däremot vet är att deras leveranser kommer fram i tid. Hos Buildor hittar du allt du behöver för byggprojektet hemma, såväl som massa andra saker. Inte minst passar det väl perfekt att bygga den där altanen nu inför grillsäsongen? Särskilt om det är så att du under coronakrisen jobbar hemifrån och kan förvalta din tid med lite mer frihet.

Det finns ett system som kallas för “just-in-time” som används inom logistiken, men också inom andra branscher. Systemet kan beskrivas som att det går ut på att det inte ska finnas något svinn eller någon överlagring i några etapper i ett produktionsled. Det betyder till exempel att din matvarubutik har lagerfört en optimal mängd exemplar av varje specifik vara. Målbilden är i princip att du ska plocka en vara från hyllan, sedan ska ett nytt exemplar genast köras ut. Ekonomiskt sett är det väldigt gynnsamt, men i tider av kris blir det också tydligt att tillvägagångssättet är väldigt känsligt.

dante