[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

I en krigssituation

I en krigssituation

När det uppstår en krigssituation kan den så vanligtvis säkra vardagen helt lösas upp. De allra flesta har antagligen inte upplevt ett krig med ransoneringar, vapen och soldater på gatorna. Hur det är att uppleva ett krig går inte att förklara med ord utan det är alldeles för stort för att kunna beskriva.

Vilket skydd finns i Sverige?

I Sverige finns det en försvarsmakt som ska skydda Sverige om ett krig skulle inträffa. De kan skicka upp flygplan som är beväpnade, de har stridsvagnar och mycket annat. Under flera år fanns det inte någon obligatorisk värnplikt i Sverige men för bara något år sedan infördes den igen. Det innebär att alla som blir 18 år kan kallas in till att göra värnplikt eller lumpen. inkallningen gäller både för tjejer och killar. Om man sökt in till högskola eller liknande får den utbildningen vänta. Det finns inte någon möjlighet att slippa värnplikten om det inte är så att man har någon allvarlig sjukdom eller skada som gör att man inte kan delta. För det mesta är det dock så att det finns ett antal frivilligt ansökande till lumpen. Därför brukar det inte vara allt för många som tvångsinkallas.

Hur stor är risken för att det blir krig?

Man kan inte rent generellt säga hur pass stor risk det är för att ett krig ska utbryta i världen. Det finns dock alltid en viss risk och man kan klart se att den ökar vid händelser som konflikter, prisökningar och liknande. Ett krig beror ofta på att två eller fler länder är oense över något eller på att ett land vill ha något som ett annat land har. Det kan handla om olja, guld eller andra dyrbarheter som kan användas för att tjäna pengar. I grund och botten är det just pengar det handlar om. Kriget kan också ha sitt ursprung i att ett eller annat land anser sig vara orättvist behandlat av andra länder.

Under flera år har Sverige varit förskonat ifrån krig men under de senaste åren har landet börjat stärka sitt försvar allt mer. Det har bland annat att göra med att terrordåd har skett i Sverige och i omkringliggande länder. Andra länder har också stärkt sina gränskontroller och även det gör att Sverige höjer sina säkerhetsnivåer. Det har också riktats flera olika hot mot bland annat nordiska länder. Merparten av hoten kommer aldrig ut till allmänheten utan de stannar inom berörda myndigheter.

dante