[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Tandvård i krigstid

Tandvård i krigstid

De flesta känner säkert inte till att Försvarsmakten faktiskt har en helt egen hälso- och sjukvårdsorganisation som kallas Försvarsmedicincentrum. För en del anställda tandläkare innebär detta att de helt enkelt blir krigsplacerade där i krigstid eller vid så kallad höjd beredskap. Skulle det uppstå skador på till exempel tandkronor kan den tjänstgörande tandläkaren tillverka en ny krona och slipa ned den skadade tanden. Tandkronan sätts över den skadade tanden och ersätter tuggytan. Den består av keramik och tandteknikerna skapar en krona som passar in med de övriga tänderna i munnen.

Som privatperson i kristid är det till exempel bra att se till att du själv kan HLR och första hjälpen vid medicinsk kris.
Se också till att du vet var du kan söka vård både när det gäller sjukvård och tandvård. Försvarsmaktens tandvårdsprogram gäller visserligen bara tandvård för personal och de som befinner sig under militär utbildning. Därför är det ännu viktigare att du har koll på var du kan få hjälp och vad du själv behöver ha hemma i kris- och krigstid.

dante