[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Sjukdomsfall

Sjukdomsfall

Det är inte alls ovanligt att man blir sjuk hemma. I många fall handlar det bara om enkla förkylningar, lite feber eller liknande men det kan också bli långt mycket allvarligare. Men vilka sjukdomar kan förekomma?

Hjärt- och lungsjukdomar

Många gånger kan det förekomma att människor drabbas av olika sjukdomar i hjärta eller lungor. Ett astmaanfall kan komma plötsligt och lika så en hjärtinfarkt. Hos hjärt- och lungsjukas riksförbund finns det en hel del att läsa om de olika sjukdomarna.

Diabetes

En folksjukdom som blir mer och mer vanlig är diabetes och det handlar helt enkelt om att kroppen inte kan tillverka insulin. Man kan då behöva ta sprutor eller tabletter för att kunna leva ett normalt liv. Om man inte sköter sin medicinering kan man svimma av, hamna i koma eller rent av avlida.

Epilepsi

Epilepsi är också en sådan sjukdom som kan uppträda utan att man egentligen haft några andra symtom innan. Sjukdomen kan vara mer eller mindre allvarlig. Vissa får bara kortare anfall och skakar lite i kroppen. Andra faller ihop helt, blir medvetslösa och slutar andas. Om man tar sina läkemedel som man ska är risken mindre att man drabbas av anfall.

dante