[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Förenkla med förpackningsmaskiner och krisplan på arbetet

Förenkla med förpackningsmaskiner och krisplan på arbetet

Äger man ett företag inom logistik med förpackningar, är det viktigt att ha den senaste tekniken för att underlätta allt flöde i verksamheten. Det som då kan underlätta för verksamheten med förpackningsmaskiner från företaget e-motions! När man styr en verksamhet är det också en hel del viktiga aspekter att tänka på och en av dessa är säkerheten. Om det skulle uppstå ett nödläge eller till och med krig, är det därför viktigt att ha en välplanerat och utformad krisplan på företaget.

Smarta packmaskiner för en bättre miljö

När man har ett logistkföretag är packning av produkter och varor viktig och att den är snabb och effektiv. Besöker man emotions.se, kan man finna en hel del spännande information om de toppmoderna packmaskiner som e-motions kan erbjuda. Maskinerna har bland annat låg oljudsnivå, produkter packas i 100 % återvinningsbara material i paketen och man kan välja flertalet olika maskiner för verksamheten. Packmaskiner med e-motions har smarta program som känner av innehållets storlek. På så sätt anpassas en packning med paket efter produkten. Med riktigt unika och effektiva förpackningsmaskiner får man både en miljövänlig packning och smarta funktioner som till exempel en etikett direkt i packmaskinen på samma gång. Att effektivisera är viktigt precis som att också se till att ha en krisplan för oväntade katastrofer, olyckor eller krig.

Krisplan för en trygg verksamhet

I dagens oroliga tider med stora klimatförändringar eller krig som pågår i vissa länder, vet man aldrig vad som faktiskt kan hända. När man är ansvarig för en verksamhet är det därför viktigt med en krisplan. Då kan det vara bra att känna till hur man skapar en krisplan som är skräddarsydd för verksamheten. En krissituation kräver att man ha en tydlig plan över vem som ska göra vad, att man utför regelbundna övningar och ser till att rätt eventuell skyddsutrustning finns. I händelse av krig och gasutsläpp, bör man till exempel ha gasmasker att ta fram för att skydda sin personal och sig själv. Man ska även känna till var närmaste skyddsrum finns att kunna skynda sig till. I oroliga tider är det viktigt att man ska känna till vad företaget kan göra för en krisberedskap för en tryggare vardag och krisen är framme.

dante