[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Förbered dig för att rida ut krisen

Förbered dig för att rida ut krisen

Preppers är en grupp som hamnat i hetluften på senast tiden då vi människor tvingats bemöta en hel del oförutsedda och utmanande situationer i samhället. Att vara en prepper innebär att man är förberedd på eventuella krissituationer som kan uppstå – och har medlen för att hantera dem.

Så som världen ser ut idag är det inte bara de som kallar sig preppers som behöver förbereda sig. Allt eftersom vår värld förändras, gällande den mänskliga situationen, världspolitiken, miljön och mycket annat, uppmanas alla att ta situationen på allvar och förbereda sig så gott de kan på oförutsedda situationer. Grundrådet är att man skall kunna klara sig själv i tre dygn om det otänkbara mot förmodan skulle ske.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) vill att svenskarna skärper sin beredskap i händelse av katastrof. Att vara förberedd handlar främst om att ha rent vatten och mat för att klara sig under en period av kris. När vattenförsörjningen är säkrad bör man satsa på torrvaror och konserver, vilket vanligtvis är det som håller sig längst.

Även om det mesta av det man behöver för sin prepp är sådant som kan förvaras i rumstemperatur kan det vara vissa saker man behöver som behöver förvaras kallt eller fruset fram till dess att en eventuell kris kommer. För att kunna förvara dessa varor under en längre tid bör man teckna ett avtal som ger billig el. Prepping skall vara enkelt och inte påfresta vardagsekonomin för mycket.

Det högteknologiska samhälle som vi lever i idag gör människor allt sämre förberedda på hårdare tider. Vi är så vana att allt finns i våra telefoner. Det kan därför vara viktigt att skriva ner eller memorera viktiga telefonnummer samt att se till att ha portabla batterikällor till telefoner och datorer.

Det som är allra viktigast är att man analyserar sin egen situation, boendeposition och vad man kommer att behöva för att klara sig.

dante